Wypełnij formularz
i zarabiaj w Euro!

TAK NIE

**Zgoda rekrutacyjna

zobacz więcej >> Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SO Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu („SO”) moich danych osobowych wskazanych w wypełnionym przeze mnie formularzu internetowym, w tym danych dotyczących zdrowia, dla celów aktualnych oraz przyszłych rekrutacji.

TAK NIE

Zgoda na marketing email

zobacz więcej >> Wyrażam zgodę na przesyłanie przez SO Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

TAK NIE

Zgoda na marketing SMS/MMS

zobacz więcej >> Wyrażam zgodę na używanie przez SO Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

Twoja wiadomość została wysłana. Zamknij to powiadomienie.

Travel insurance Quote

Level of protection: $

Contact details:

Travel

Your Quote Form has been sent successfully. Close this notice.

Car insurance Quote

Contact details:

Your car:

Your Quote Form has been sent successfully. Close this notice.

Life insurance Quote

Level of protection: $

Contact details:

Have you used tobacco or nicotine products in the last 12 months?

Yes, I have No, I have not
Your Quote Form has been sent successfully. Close this notice.

House insurance Quote

Your house:

Contact details:

Your Quote Form has been sent successfully. Close this notice.

Wypełnij formularz
i zarabiaj w Euro!

TAK NIE

**Zgoda rekrutacyjna

zobacz więcej >> Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SO Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu („SO”) moich danych osobowych wskazanych w wypełnionym przeze mnie formularzu internetowym, w tym danych dotyczących zdrowia, dla celów aktualnych oraz przyszłych rekrutacji.

TAK NIE

Zgoda na marketing email

zobacz więcej >> Wyrażam zgodę na przesyłanie przez SO Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

TAK NIE

Zgoda na marketing SMS/MMS

zobacz więcej >> Wyrażam zgodę na używanie przez SO Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

Twoja wiadomość została wysłana. Zamknij to powiadomienie.

Sporządzanie testamentu – przydatne informacje


 

Testament stanowi spisany na papierze lub odnotowany w formie ustnej – akt ostatniej woli zmarłej osoby. Dzięki spisaniu i zatwierdzeniu testamentu, mamy możliwość odpowiednio rozdysponować swoim majątkiem w przypadku śmierci. Jeśli nie sporządzimy odpowiedniego zapisku, wtedy po naszej śmierci dziedziczenie będzie odbywało się według ustawy, regulowanej w Polsce przez kodeks cywilny art. 931-940.

Według zasad dziedziczenia ustawowego, w pierwszej kolejności nasz majątek należy się w spadku dzieciom i współmałżonkowi – w równych częściach. Jeśli mamy więcej niż trójkę dzieci – nasz małżonek lub małżonka muszą odziedziczyć przynajmniej ¼ spadku, a reszta rozdzielana jest równomiernie między potomstwo. Jeśli osoba zmarła nie pozostawiła po sobie potomstwa – wtedy dziedziczy po nas małżonek i rodzice, którzy otrzymują przynajmniej ¼ spadku. W przypadku braku rodziców i rodzeństwa zmarłego – dziedziczenie przechodzi na dziadków i następne osoby w linii rodzinnej. Jeśli nie znajdzie się nikt, kto może odziedziczyć pozostawiony majątek – wtedy ostatecznie przechodzi on na własność skarbu państwa. Oczywiście spadku można się również zrzec – np. w przypadku, kiedy jego wartość jest niższa niż np. pozostawione przez osobę zmarłą zadłużenia.

Sam testament może przyjąć różne formy, jednak najczęściej stosowane, to:

  • Holograficznym, czyli napisany własnoręcznie. Jest on najpopularniejszą formą spisania swojej ostatniej woli. Musimy go napisać w całości ręcznie, koniecznie z uwzględnieniem daty i podpisu na końcu.
  • Dla przykładu: jeśli testament zostanie sporządzony na komputerze i podpisany ręcznie – uzna się go za nieważny, ale jeśli zostanie napisany kredą na ścianie i podpisany – będzie ważny.
  • Jest to jedyna forma testamentu dostępna dla osób niemych i głuchych.
  • Allograficzny, czyli w formie ustnego oświadczenia ostatniej woli, które zostanie wypowiedziane w obecności dwóch świadków określonych w art. 951 kodeksu cywilnego.
  • Mogą to być np.: wójt gminy, prezydent miasta, starosta lub kierownik urzędu stanu cywilnego.
  • Notarialny, czyli najbardziej skrupulatny ze względu na sporządzenie go w formie aktu notarialnego przez notariusza.

Aby spisać testament, który będzie ważny trzeba spełnić kilka warunków:

  • Należy dysponować pełną zdolnością do czynności prawnych;
  • Należy sporządzić testament samemu ( nie ma możliwości stworzenia dokumentu np. razem ze współmałżonkiem);
  • Nie można być pod wpływem mocnych leków lub choroby, które zaburzają logiczne myślenie.

 

PODOBNE ARTYKUŁY