Wypełnij formularz
i zarabiaj w Euro!

TAK NIE

**Zgoda rekrutacyjna

zobacz więcej >> Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SO Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu („SO”) moich danych osobowych wskazanych w wypełnionym przeze mnie formularzu internetowym, w tym danych dotyczących zdrowia, dla celów aktualnych oraz przyszłych rekrutacji.

TAK NIE

**Świadomie wysyłam formularz do firmy rekrutującej Opiekunki/-ów na terenie Niemiec

zobacz więcej >>

TAK NIE

Zgoda na marketing email

zobacz więcej >> Wyrażam zgodę na przesyłanie przez SO Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

TAK NIE

Zgoda na marketing SMS/MMS

zobacz więcej >> Wyrażam zgodę na używanie przez SO Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

Twoja wiadomość została wysłana. Zamknij to powiadomienie.

Travel insurance Quote

Level of protection: $

Contact details:

Travel

Your Quote Form has been sent successfully. Close this notice.

Car insurance Quote

Contact details:

Your car:

Your Quote Form has been sent successfully. Close this notice.

Life insurance Quote

Level of protection: $

Contact details:

Have you used tobacco or nicotine products in the last 12 months?

Yes, I have No, I have not
Your Quote Form has been sent successfully. Close this notice.

House insurance Quote

Your house:

Contact details:

Your Quote Form has been sent successfully. Close this notice.

Wypełnij formularz
i zarabiaj w Euro!

TAK NIE

**Zgoda rekrutacyjna

TAK NIE

**Świadomie wysyłam formularz do firmy rekrutującej Opiekunki/-ów na terenie Niemiec

TAK NIE

Chcę otrzymywać od Secawo e-maile z informacjami o nowych zleceniach i kursach podnoszących kwalifikacje.

więcej >>
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Grupę Secawo informacji handlowych na podany przeze mnie adres e-mail w celu informowania o aktualnych ofertach zleceń opieki oraz szkoleniach oferowanych przez Grupę Secawo. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Klauzuli informacyjnej
TAK NIE

Chcę brać udział w kolejnych rekrutacjach, jeżeli nie uda się znaleźć dla mnie zlecenia podczas pierwszej rekrutacji.

więcej >>
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grupę Secawo w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, w tym przedstawienia mi ofert pracy w charakterze opiekuna osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych lub przewlekle chorych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Klauzuli informacyjnej
Twoja wiadomość została wysłana. Zamknij to powiadomienie.

Czym są Formularz A1 i karta EKUZ

Dwa dokumenty, z którymi powinniśmy się zapoznać w przypadku chęci podjęcia pracy poza granicami kraju. Co trzeba wiedzieć o Formularzu A1 oraz Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego (tzw. EKUZ)?

Formularz A1

Zacznijmy od samej definicji. Formularz A1 to jedyny dokument, który potwierdza legalność zatrudnienia na terenie krajów którym chcemy pracować. Najprościej tłumacząc oznacza to, że wyjeżdżając do pracy np. w Niemczech, nadal podlegamy ubezpieczeniu w Polsce. Formularz potwierdza również, że wszystkie składki związane z krajowym ubezpieczeniem ZUS są opłacone.

Jak wyrobić formularz A1?

Warunkiem otrzymania potwierdzonego przez stosowną jednostkę ZUS formularza A1 jest podleganie ubezpieczeniu społecznemu w Polsce przez okres 30 dni. Aby ten warunek został spełniony, powinniśmy być zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna. Poświadczony formularz A1 jest podstawą do wnioskowania przez pracodawcę o wystawienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w NFZ.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Karta EKUZ to jeden z podstawowych dokumentów, który należy mieć przy sobie podczas podróży do większości krajów europejskich. Karta jest dokumentem pozwalającym ubezpieczonemu na korzystanie ze świadczeń zdrowotnych w nagłych przypadkach zdrowotnych, w czasie pobytu w krajach Unii Europejskiej. Mówiąc bardziej potocznie, jest to pewnego rodzaju „polisa na życie” w czasie pobytu za granicą. W przypadku, w którym musimy pilnie skorzystać z pomocy lekarza, karta EKUZ jest nam niezbędna.

Jak wyrobić EKUZ i kto się może się o nią starać?

Aby wyrobić Kartę EKUZ trzeba złożyć wniosek we właściwym – ze względu na miejsce zamieszkania -Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia.  Wydawany dokument jest bezpłatny i przysługuje osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych, finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z przepisami krajowymi.

Kraje w jakich możemy korzystać z karty

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Francja, Finlandia, Grecja, Dania, Estonia, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechetenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

PODOBNE ARTYKUŁY